Biciklom, javnim prijevozom ili automobilom na posao? Evo kako stoje stvari

Više od 50% ispitanika iz svih srednjoeuropskih zemalja koristilo je automobil u proteklom tjednu, dok je javnim prijevozom putovalo između 24% do 52% ispitanika u 10 ispitanih zemalja. Bicikle je koristilo do 25% ispitanika

Prometne navike pojedinaca vrlo su važne u životu u gradu, kao i iz perspektive održivosti. Kako bi se mapirale navike vezane uz mobilnost, provedeno je istraživanje koje je provedeno tijekom travnja i lipnja 2023. godine na 1.000 ispitanika iz 10 srednjoeuropskih zemalja o načinima prijevoza koje su ispitanici koristili netom prije provedenog istraživanja. Ispitanici su odgovarali i na pitanje posjeduje li njihovo kućanstvo barem jedan automobil.

U svim ispitanim zemljama u proteklom tjednu je više od 50% ispitanika koristilo automobil. Dvije zemlje imale su tjedne stope korištenja automobila iznad 80% (Hrvatska i Slovenija), tri između 70-80% (Austrija, Češka i Poljska), dok je u preostalih pet zemalja između 50 i 70% ispitanika izjavilo da su koristili automobil u proteklom tjednu. Najmanji postotak ispitanika koji su koristili automobil (53%) je u Srbiji, a najveći u Sloveniji (91%). Dok su neki od ovih ispitanika u prethodnom tjednu koristili različite oblike prijevoza, u svakoj anketiranoj zemlji je više od 30% ispitanika koristilo isključivo automobile za putovanje. U Hrvatskoj i Sloveniji 55 i 56% ispitanika koristilo je samo automobil. U Bugarskoj, Rumunjskoj i Slovačkoj između 40 do 50% ispitanika koristilo je isključivo automobil za putovanje, dok je u preostalih pet zemalja između 30 i 40% ispitanika koristilo isključivo automobil.

Dok je u svakoj ispitanoj zemlji barem polovica ispitanika u proteklom tjednu koristila automobile, najviše oko polovica ispitanika je u istom razdoblju koristila javni prijevoz (uključujući gradski prijevoz, međugradske autobuse i vlakove). Između 40 i 55% ispitanika iz četiri zemlje (Austrije, Češke, Mađarske i Srbije) koristilo je javni prijevoz u proteklom tjednu, dok isto vrijedi za samo između 30 i 40% ispitanika iz Bugarske, Poljske, Rumunjske i Slovačke. U Hrvatskoj i Sloveniji je samo između 20 i 30% ispitanika koristilo javni prijevoz u proteklom tjednu. U Češkoj je 52% ispitanika (najviša stopa), dok je u Hrvatskoj samo 24% ispitanika (najniža stopa) koristilo javni prijevoz u proteklom tjednu. U svakoj zemlji je manje od 25% ispitanika koristilo isključivo javni prijevoz za putovanje u navedenom razdoblju. U Bugarskoj, Rumunjskoj, Mađarskoj i Srbiji je ne manje od 20%, ali ne više od 25% ljudi, koristilo isključivo javni prijevoz. U Austriji, Češkoj, Poljskoj i Slovačkoj između 10 i 15% ispitanika je putovalo isključivo javnim prijevozom. I u Hrvatskoj, i u Sloveniji manje od 10% ispitanika je reklo da u proteklom tjednu nije koristilo nijedan drugi način prijevoza osim javnog prijevoza.

Nakon automobila i javnog prijevoza, istraživanje koje je provedeno tijekom proljeća (rano ljeto u Mađarskoj), kada vrijeme već dopušta tjelesnu aktivnost na otvorenom, pokazalo je da su bicikli preferirano vozilo. U Mađarskoj 25%, a u Poljskoj i Sloveniji 23% ispitanika izjavilo je kako su prethodni tjedan vozili bicikl. Izuzev Mađarske, gdje je u proteklom tjednu 8% ispitanika koristilo isključivo bicikl za putovanje, ispitanici niti iz jedne od ostalih ispitanih zemalja nisu koristili bicikl za putovanje na posao u omjeru većem od 4%.

Dominacija automobila kao najpoželjnijeg načina prijevoza može se djelomično objasniti činjenicom da većina kućanstava u svih 10 ispitanih zemalja posjeduje barem jedan automobil. Rumunjska je imala najnižu stopu posjedovanja automobila među ispitanim zemljama s 57% kućanstava koja posjeduju barem jedan automobil. Sloveniju karakterizira najveći udio posjedovanja automobila, u toj južnoslavenskoj državi 95% kućanstava imalo je barem jedan automobil.

Metodologija

Istraživanje javnog mnijenja provedeno je u deset zemalja srednjoeuropske regije: Austriji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Mađarskoj, Rumunjskoj, Srbiji, Slovačkoj, Sloveniji i Poljskoj. Podaci su prikupljeni u travnju 2023. u devet proučavanih zemalja i u lipnju 2023. u Mađarskoj. Istraživanje je provedeno telefonom (osobno u Srbiji) s 1000 ispitanika po zemlji. Uzorak po zemlji reprezentativan je prema spolu, dobi i tipu naselja.

Posjeduje li vaše kućanstvo barem jedan automobil (u postocima)?

Aut Bug Hrv Češ Polj Rum Srb Svk Slo Mađ
Da 86 76 87 82 78 57 62 84 95 73
Ne 13 24 13 18 21 43 38 16 4 27
Ne znam 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0

Koji ste način prijevoza koristili prošli tjedan (u postotcima)?

Aut Bug Hrv Češ Polj Rum Srb Svk Slo Mađ
Automobil 77 61 80 79 72 60 53 69 91 57
Javni prijevoz 44 35 24 52 36 36 41 36 25 43
Bicikl 19 5 16 22 23 12 13 17 23 25
Drugi način 7 2 7 10 4 2 2 12 6 7
Bez prijevoza 2 14 6 3 8 13 16 4 2 5

CEPER je skraćenica Srednjoeuropske perspektive. Područje ekspertize CEPER-a su srednjoeuropski poslovi, tvrtka svojim klijentima nudi praćenje medija, istraživanje tržišta i ankete iz regije.